Kan geotermisk energi lagres?

Kan geotermisk energi lagres?

Lagring af varme Den overfladenære del af undergrunden kan potentielt udnyttes til lagring af overskudsvarme. Overskud af elektricitet kan eksempelvis konverteres til varme, og lagres i undergrunden til senere brug. Det samme gælder overskudsvarme fra industrivirksomheder eller fra køling af bygningskomplekser.

Hvor i den danske undergrund findes de bedste geotermiske reservoirer?

Danmarks undergrund har meget store geotermiske ressourcer, som vil kunne bidrage til varmeforsyningen i adskillige hundrede år. I dag udnyttes kun en brøkdel af disse ressourcer i de geotermiske anlæg ved Thisted, København og Sønderborg.

Hvad er forskellen på geotermisk energi og jordvarme?

Der er forskel på et geotermisk anlæg og et jordvarmeanlæg. Det geotermiske anlæg er et dybtliggende anlæg. Det udnytter varmen fra jordens indre. Jordvarmeanlægget er derimod et overfladeanlæg, der udnytter den varme, som Solen har tilført jordoverfladen.

Er der problemer med implementering af geotermi?

Undersøgelses-, projekterings- og etableringsomkostningerne ved geotermi er høje, og der er en stor økonomisk risiko forbundet med efterforskning og indvinding.

Hvad er geotermi?

Geotermi er en vedvarende energiform. Geotermisk energi findes i undergrunden i form af varmt saltholdigt vand. Temperaturen i undergrundens jordlag stiger med dybden, da varme strømmer fra jordens indre mod jordens overflade. Varmen i vandet kan udnyttes til energi.

Hvad er geotermisk energi?

Geotermisk energi 1 Boringer. Geotermiske boringer minder til forveksling om olie- og gasboringer. Det er den samme teknologi og det samme… 2 Mulighed for udnyttelse af ressourcerne. De lokale forhold i undergrunden er altafgørende for, om det er realistisk at… 3 Miljø og klima. Geotermisk energi er en både miljøvenlig og vedvarende energiform. Undergrunden holdes varm af… More

Hvor er geotermianlæg i Danmark?

Der er tre geotermianlæg i drift i Danmark ved henholdsvis Thisted, Sønderborg og på Amager (København). Derudover er der en række tilladelser , hvor mulighederne for at udnytte geotermi i området undersøges. Det kræver en tilladelse fra staten at efterforske og indvinde geotermisk energi.

Hvad koster lodret jordvarme?

Jordvarme er en vedvarende og miljørigtig ressource. Det koster mellem 100.000 og 200.000 kr. (2020-priser) at etablere et jordvarmeanlæg i et almindeligt parcelhus på 130 m2. Prisen afhænger naturligvis af, Lodret jordvarme er stadig forholdsvis nyt i Danmark.