Hvad er romantisme?

Hvad er romantisme?

Romantismen var en periode, som litteraturhistorikere har anvendt om tendenser i dansk litteratur fra ca. 1820 til ca. 1850. Romantismen adskiller sig fra romantikken på det punkt, at man i stedet for at anerkende sammenhængen som virkeligheden, dyrker splittelsen.

Hvad kendetegner tekster fra romantikken?

Det egentlige virkelige (idéerne) er det mennesket kun kan erkende gennem sine åndsevner. På denne idealistiske tankegang bygger den romantiske digtning. Det er ofte en mystisk helhedsoplevelse der søges i den romantiske litteratur: altså man søger at nå den åndelige verden, fx igennem naturen eller kærligheden.

Hvad er romantikken studienet?

Romantikken er den herskende strømning i Europa i første del af 1800-tallet inden for både filosofi, litteratur og kunst. Som litteraturhistorisk periode i Danmark varer romantikken groft sagt fra 1800 til 1870, men har sin storhedstid fra 1802 til 1850.

Hvordan startede romantismen?

Romantisme

  • Romantisme er en strømning indenfor malerkunsten og litteraturen fra omkring år 1830 til ca.
  • Romantismen opstod som en modreaktion på romantikkens helhedstanke.
  • Romantisterne var ikke enige med romantikkerne i, at verden var en harmonisk helhed, hvor lykken var, når mennekse, Gud og natur smelter sammen.

I dansk sammenhæng har man ladet navnet romantisme betegne en særlig strømning i den senere del af perioden, fra omkring 1830, med dele af forfatterskaber som Steen Steensen Blichers, Carl Baggers, Emil Aarestrups, Søren Kierkegaards og særlig på teatret Henrik Hertz’ og H.C. Andersens.

Hvad er romantik i den Store Danske?

Kopier denne tekst og indsæt den i din litteraturliste: Øhrgaard, Per: romantik i Den Store Danske på lex.dk. Hentet 9. februar 2021 fra https://denstoredanske.lex.dk/romantik Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Hvad er den franske romantik?

Den franske romantik, romantismen, har først sin begyndelse i 1820 erne, og viser sig forskellig fra den tyske — og dermed danske romantik. Mange mener, at romantisme ikke er at finde i Danmark, men den viser sig især som et modgreb til Biedermeier. Romantisme er den modernistiske romantik, i modsætning til Biedermeier.

Hvilken rolle spillede præsten i den danske romantik?

Præsten Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) spillede en afgørende rolle for den danske Romantik, især som åndeligt pejlemærke for det jævne, danske folk.