Hoeveel bedraagt studietoelage kotstudent?

Hoeveel bedraagt studietoelage kotstudent?

volledige toelage: 4.293,85 euro als u kotstudent ((opent in nieuw venster)) bent. 2.577,14 euro als u geen kotstudent bent.

Heb ik recht op een schooltoelage?

Je inkomen speelt een belangrijke rol: je krijgt pas een toelage als je gezinsinkomen niet te hoog is. Ook het kadastraal inkomen kan een invloed hebben. Je volgt met een diplomacontract een erkende en financierbare opleiding aan een erkende onderwijsinstelling. Je hebt ook voldoende studietoelagekrediet.

Hoeveel mag je verdienen om een studietoelage te krijgen?

Het maximum is 10 punten, het jaarlijks inkomen mag dan niet meer bedragen dan 68.012 euro om een studietoelage te krijgen. Heb je 0 punten, dan mag je maximaal 18.220 euro verdienen om in aanmerking te komen voor een studietoelage. Deze cijfers gelden voor het academiejaar 2019-2020.

Hoeveel studiepunten voor studiebeurs?

Je studietoelagekrediet kan nooit minder zijn dan 0 of meer dan 60. Om voor een studietoelage in aanmerking te komen moet je wel ingeschreven zijn voor minstens 27 studiepunten van financierbare opleidingen, behalve in het jaar dat je je diploma haalt: dan mag het ook minder zijn.

Wat is het bedrag van de studietoelage?

Het bedrag van de studietoelage hangt af van de verblijfplaats van de student, het gezinsinkomen, het gezin, het studietraject en het studietoelagekrediet. Het bedrag van de studietoelage hangt af van: De verblijfplaats van de student tijdens het schooljaar: een kotstudent ontvangt een hogere studietoelage.

Wat is de minimumtoelage in het hoger onderwijs?

Ook hier is de minimumtoelage altijd 271,49 euro. in het hoger onderwijs vindt u op de website van Studietoelagen. Het kan een tijdje duren voor uw aanvraag verwerkt wordt. Als u het financieel moeilijk hebt, kunt u een voorschot aanvragen op uw studietoelage.

Wat is studietoelagen.be?

Studietoelagen.be is een officiƫle website van de Vlaamse overheid. uitgegeven door het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties & Studietoelagen (AHOVOKS) en het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Contacteer ons

Wanneer komt u in aanmerking voor een studietoelage?

Als u in aanmerking komt voor een studietoelage, dan kunt u voor het lopende academiejaar een aanvraag indienen vanaf 1 augustus tot en met 1 juni van dat academiejaar. Vraag uw schooltoelage aan via het digitaal loket. (opent in nieuw venster)